لوگو شخصی مهدی پارساییان

در این لوگو از حرف اول اسم شخص m و حرف اول فامیلیشون p استفاده شده است.
سال طراحی:بهمن 99

نمونه کارها را ببینید

دیگر نمونه کارها

لوگو گروه تاسیساتی اوج

لوگو

جواهری گل نرجس(شارعی)

لوگو

موسسه آموزشی راه سبز

لوگو

لوگو تجاری