تفاوت تصویر Raster و وکتور Vector چیست؟

  • رستر (bitmap) از مربع‌های بسیار ریز تشکیل شده است در حالیکه وکتور نقطه‌هایی است که با روابط ریاضی به هم متصل شده‌اند
  • کیفیت تصویر رستر با تغییر اندازه، تغییر می‌کند، اما تصویر وکتور بدون کاهش کیفیت قابل بزرگنمایی و تبدیل به تصاویر با ابعاد بزرگ‌تر است

یک دیدگاه ارسال کنید