لوگو شخصی مهدی پارساییان

در این لوگو از حرف اول اسم شخص m و حرف اول فامیلیشون p استفاده شده است.
سال طراحی:بهمن 99

نمونه کارها را ببینید

دیگر نمونه کارها

طلای اوپال

لوگو

لوگو موبایل سید

لوگو

لوگو لوازم خانگی دهستانی

لوگو

لوگو ترکیبی سوزن طلا

لوگو