لوگو شخصی مهدی پارساییان

در این لوگو از حرف اول اسم شخص m و حرف اول فامیلیشون p استفاده شده است.
سال طراحی:بهمن 99

نمونه کارها را ببینید

دیگر نمونه کارها

لوگو جواهری آینا

لوگو

لوگو ترمه خاتون یزد

لوگو

لوگو شخصی بیتا بزرگمهر

لوگو شخصی

لوگو شخصی

لوگو