لوگو شخصی مهدی پارساییان

در این لوگو از حرف اول اسم شخص m و حرف اول فامیلیشون p استفاده شده است.
سال طراحی:بهمن 99

نمونه کارها را ببینید

دیگر نمونه کارها

لوگو فروشگاه اینترنتی سیب راه

لوگو

لوگو ترکیبی سوزن طلا

لوگو

یوگو ارباب تجارت نیمروز

لوگو

لوگو تجاری